ของพรีเมี่ยม-โรงแรม hotel

 

ที่รองแก้วสำหรับโรงแรม

รับผลิตที่รองแก้ว ที่รองยางหยอด ของใช้ในโรงแรม

ของพรีเมี่ยม Hotel coaster

ที่รองแก้ว ของโรงแรมต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจให้เราผลิตให้

สนใจงานออกแบบ และงานผลิต ของขวัญของพรีเมี่ยม

ออกแบบให้ฟรี!!! ปรึกษาได้ที่

humordesign@hotmail.com

โทร 089-6322449, 081-7119104

Print